Stopka deutsch :: englisch :: polski  
Home
Produkty
Uslugi
Kontakt
Stopka
DatenschutzDystrybucja / Serwis

MG Metal Powders GmbH

Bolksbuscher Strasse 104, D-41239 Mönchengladbach

Tel: 0049 2434-6059000
Fax: 0049 2434-6059020
E-Mail: vs@mg-powders.de

MG Metal Powders GmbHBolksbuscher Strasse 104, D-41239 Mönchengladbach

Tel: 0049 2166-4566620
Fax: 0049 2166-4566630
E-Mail: info@mg-powders.de

Prezes:
Hans-Jürgen vom Dorp

Sad rejestrowy:
MG Metal Powders GmbH, HRB 12188, Mönchengladbach
UST-Ident-Nr. DE 255744037

Prawo wlasnosci intelektualnej, prawo autorskie i znaki towarowe:
Korzystanie z niniejszej witryny nie jest równoznaczne z uzyskaniem licencji na wykorzystanie wlasnosci intelektualnej nalezacej do MG Metal Powders GmbH. Wszelkie prawa zastrzezone. Wszelkie strony serwisu, w szczególnosci tekst, obrazy, grafika, dzwiek, animacje i pliki wideo sa wlasnoscia MG Metal Powders GmbH. Zawartosc serwisu nie moze byc kopiowana, rozpowszechniana, zmieniana ani udostepniana osobom trzecim dla celów komercyjnych.

Wylaczenie odpowiedzialnosci:
Pomimo tego, ze dolozylismy wszelkich staran projektujac strony serwisu, nie mozemy gwarantowac, ze zawarte w nim informacje sa wolne od jakichkolwiek bledów i omylek. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za szkody wynikajace z wykorzystania informacji dostepnych na stronach serwisu, z wyjatkiem sytuacji, kiedy powstale szkody sa rezultatem naszego razacego zaniedbania lub winy umyslnej. Dane przedstawione na stronach serwisu, sluza wylacznie celom informacyjnym.

Odnosniki do stron zewnetrznych:

Nasza strona zawiera odnosniki do witryn zewnetrznych, administrowanych przez strony trzecie, na których zawartosc nie mamy wplywu, dlatego tez nie ponosimy odpowiedzialnosci za ich tresc. Odpowiedzialnosc za zawartosc docelowych witryn w kazdym przypadku spoczywa na administratorach tych stron. Podczas tworzenia odnosnika, strony zewnetrzne zostaly sprawdzone pod katem zgodnosci ich tresci z obowiazujacym prawem. W czasie ustanowienia odnosnika zawartosc stron nie naruszala obowiazujacych przepisów prawa. Nie jest jednak mozliwa stala weryfikacja zawartosci stron zewnetrznych. W razie stwierdzenia naruszenia prawa, takie odnosniki zostana natychmiast usuniete.